Blog

รักษาต้อหิน ด้วยวิธีใดบ้าง? EP5

จุดประสงค์และหลักการในการรักษาโรคต้อหิน คือ การชะลอไม่ให้ขั้วประสาทตาถูกทำลายไปมากกว่าเดิม หรือ การชะลอไม่ให้สูญเสียการมองเห็นไปมากกว่าเดิมนั่นเอง โดยวิธีมาตรฐานที่มีหลักฐานพิสูจน์และถูกยอมรับกันโดยทั่วไปในปัจจุบันคือ การลดความดันลูกตา ซึ่งเป็นปัจจัยที่สำคัญในการเกิดต้อหินนั่นเอง มี 3 วิธี

การรักษาโรคต้อหินนั้น จักษุแพทย์จะเลือกวิธี ที่เหมาะสมกับผู้ป่วยเป็นรายๆไป ขึ้นกับชนิดของโรคต้อหินที่เป็น และ ระยะหรือระดับการลุกลามของโรค รวมถึงพิจารณาปัจจัยร่วมอื่นๆที่อาจส่งผลต่อการรักษาโรคต้อหินได้ เช่น โรคหัวใจ โรคหอบหืด โรคนอนกรน โรคตาแห้ง โรคต่อมไขมันทำงานผิดปกติ เป็นต้น

1.การหยอดยา

ปัจจุบัน เราใช้วิธีการหยอดยา เป็นการรักษาเบื้องต้น เพื่อลดความดันลูกตา เนื่องจากสามารถทำได้ง่าย สะดวก และปลอดภัย อัตราการตอบสนองกับยาสูง


ยาหยอดตาในปัจจุบันมีหลายชนิด ที่ทำให้ความดันตาลดลง ซึ่งมีหลายกลไกออกฤทธิ์ภายในลูกตา หลายประสิทธิภาพ และมีผลข้างเคียงแตกต่างกันไป

โดยการเลือกใช้ยาหยอดตากับผู้ป่วยคนหนึ่งนั้น จักษุแพทย์โรคต้อหินจะทำหน้าที่ประเมิน ว่าคนไข้คนนั้นสามารถใช้ยาหยอดตาชนิดใดได้บ้าง ยกตัวอย่างเช่น ใช้ยาตัวไหนแล้วจะไม่ส่งผลเสียกับโรคประจำตัวอื่นๆที่คนไข้เป็นอยู่ เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของคนไข้

2.การใช้แสงเลเซอร์

ประเภทของแสงเลเซอร์ที่ใช้ จะขึ้นอยู่กับชนิดของต้อหิน

ต้อหินมุมเปิด

เราใช้แสงเลเซอร์ ยิงไปบริเวณมุมตา เพื่อลดความดันลูกตา สามารถทำได้ไม่ยาก ใช้เวลาเพียง 15-20 นาที ไม่ต้องนอนโรงพยาบาล และพบภาวะแทรกซ้อนน้อย สามารถใช้ในคนไข้ที่ไม่ต้องการหยอดยา หรือ คนไข้ที่ใช้ยาหยอดแล้วความดันตายังลดได้ไม่ดี แต่การใช้เลเซอร์ชนิดนี้มีอัตราการตอบสนองที่ต่ำกว่าการใช้ยาหยอดตาเพื่อลดความดันลูกตา

ดังนั้น หากจะใช้แสงเลเซอร์รักษา และ/หรือ มีความจำเป็นต้องใช้แสงเลเซอร์รักษา จักษุแพทย์โรคต้อหินจะอธิบายรายละเอียดการรักษาให้ผู้ป่วยได้ทราบและตัดสินใจร่วมกัน


ต้อหินมุมปิด

เราใช้แสงเลเซอร์ยิงไปที่บริเวณม่านตา เจาะรูเพื่อรักษาโรค หรือ เพื่อป้องกันการเกิดต้อหินมุมปิดฉับพลัน การยิงเลเซอร์ชนิดนี้จะทำยากขึ้น หากผู้ป่วยมีภาวะต้อหินมุมปิดฉับพลันที่ความดันตาสูงและกระจกตาบวมมาก ดังนั้น เราจึงแนะนำให้คนไข้ที่มีมุมตาปิดหรือแคบ ทำการยิงเลเซอร์ชนิดนี้ก่อนเพื่อป้องกันภาวะต้อหินมุมปิดฉับพลัน

3.การผ่าตัด

การผ่าตัดต้อหินมีจุดประสงค์เพื่อลดความดันภายในลูกตา โดยจะทำเมื่อทำการรักษาโดยการหยอดยาและ/หรือเลเซอร์ร่วมด้วยแล้วไม่ได้ผล โดยการผ่าตัดนั้นจะเป็นการผ่าตัดที่สร้างทางระบายน้ำใหม่โดยให้น้ำในลูกตาระบายออกมาภายนอกได้มากขึ้น จนความดันตาลดลงถึงเกณฑ์ปกติหรือเกณฑ์ที่จะไม่ทำให้ขั้วประสาทตาถูกทำลาย


การผ่าตัดต้อหิน ปัจจุบันมีหลากหลายวิธี แต่วิธีใดจะเหมาะสมกับผู้ป่วยนั้น จักษุแพทย์ต้อหินจะต้องทำการประเมินตาของคนไข้และระยะของโรคต้อหินก่อน

“แม้ต้อหินจะรักษาให้หายขาดไม่ได้ แต่การรักษาที่ถูกวิธี สามารถชะลอการเสื่อมของขั้วประสาทตาได้ ทำให้การมองเห็นที่มีอยู่ไม่สูญหายไปมากกว่าเดิม”