Blog

การรักษาต้อกระจก รักษาอย่างไรได้บ้าง? EP9

หลายคนคงสงสัยว่าต้อกระจกสามารถรักษาได้กี่วิธี อะไรบ้าง?

“ปัจจุบัน การรักษาต้อกระจกที่เป็นวิธีมาตรฐาน คือการผ่าตัด” ยังไม่มียาหยอด หรือ ยากินใด ๆ ที่มีงานวิจัยรองรับเป็นสากลว่าสามารถรักษาต้อกระจกได้

มีบางวิจัยที่บอกว่ามีวิธีที่สามารถชะลอการเกิดต้อกระจกได้บ้าง เช่น ใส่แว่นตากันแดดที่สามารถป้องกันแสงอัลตราไวโอเล็ต (UV) ได้ จุดประสงค์เพื่อลดการสัมผัสแสง UV ที่มากเกินไป หรือ การควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดในผู้ป่วยเบาหวาน เป็นต้น

หลักการผ่าตัดต้อกระจก คือ

การนำเอาเลนส์ตาที่ขุ่นออก แล้วใส่เลนส์เทียมอันใหม่ที่ใสกลับเข้าไปแทนที่

เลนส์เทียม

ปัจจุบัน เลนส์เทียม ที่นำมาใส่ทดแทนหลังจากเอาต้อกระจกออกแล้ว มีหลายชนิด

1.เลนส์เทียมโฟกัสระยะเดียวชนิดมาตรฐาน คือเลนส์เทียมที่มีระยะโฟกัสระยะเดียว หลังจากการเปลี่ยนมาใช้เลนส์ชนิดนี้แล้ว จะทำให้มองเห็นในระยะไกลได้ดีขึ้น ส่วนการอ่านหนังสือหรือการมองเห็นระยะใกล้ต้องใช้แว่นอ่านหนังสือเพื่อให้มองเห็นชัดเจนขึ้น

เนื่องจากเลนส์ชนิดนี้เป็นเลนส์มาตรฐานที่ทุกคนใช้ได้ ในกรณีที่มีต้อกระจกร่วมกับโรคตาอื่น ๆ จักษุแพทย์อาจจะแนะนำให้ใช้เลนส์ชนิดนี้

2.เลนส์เทียมโฟกัสระยะเดียวชนิดแก้ไขสายตาเอียงร่วมด้วย คือเลนส์เทียมที่มีโฟกัสระยะเดียว และสามารถแก้ไขสายตาเอียงในผู้ที่มีค่าสายตาเอียง หลังจากเปลี่ยนมาใช้เลนส์ชนิดนี้แล้วจะทำให้การมองเห็นในระยะไกลดีขึ้นโดยสามารถกำจัดค่าสายตาเอียงเดิมที่เคยมีได้ ส่วนการอ่านหนังสือหรือการมองเห็นระยะใกล้ต้องใช้แว่นอ่านหนังสือร่วมด้วยอยู่

3.เลนส์เทียมโฟกัสหลายระยะ คือเลนส์เทียมที่สามารถทำให้การมองเห็นชัดได้ที่หลายระยะ ทั้งระยะมองไกล ปานกลาง หรือระยะใกล้ เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่ต้องการใช้แว่นอ่านหนังสือร่วมด้วยและไม่มีภาวะโรคตาอื่น ๆ

4.เลนส์เทียมโฟกัสหลายระยะชนิดแก้ไขสายตาเอียงร่วมด้วย คือเลนส์เทียมที่สามารถทำให้การมองเห็นชัดได้ที่หลายระยะ ทั้งระยะมองไกล ปานกลาง หรือระยะใกล้ และสามารถแก้ไขสายตาเอียงในผู้ที่มีค่าสายตาเอียง

การเลือกเลนส์เทียม

การเลือกชนิดของเลนส์เทียม เราไม่สามารถเลือกเลนส์ชนิดใดชนิดหนึ่งเพื่อใส่ให้กับทุกคนได้ เนื่องจากว่าการเลือกชนิดของเลนส์เทียมนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ อาทิเช่น โรคตาที่เป็นอยู่ ระยะของต้อกระจกที่เป็น สภาพและกายวิภาคของตาของแต่ละบุคคล รวมถึงความต้องการใช้งานในรูปแบบที่ต่างกัน โดยปัจจัยเหล่านี้จะนำมาใช้ในการเลือกเลนส์เทียมร่วมกันทั้งจักษุแพทย์ผู้ผ่าตัดและผู้ที่ต้องการรับการผ่าต้ด หลังจากที่ได้ตรวจตาอย่างละเอียดแล้ว

หลักการผ่าตัดต้อกระจก

ปัจจุบันโดยทั่วไป การผ่าตัดต้อกระจกเป็นการผ่าตัดแบบใช้ยาชาเฉพาะที่เพื่อระงับความเจ็บปวด อาจจะเป็นยาชาชนิดหยอด หรือชนิดฉีดเพื่อช่วยลดการเคลื่อนไหวของลูกตา ในขั้นตอนการผ่าตัด ผู้ป่วยจะยังรู้สึกตัว และสามารถได้ยินเสียงเครื่องมือ รวมถึงสามารถพูดคุยโต้ตอบกับแพทย์ได้

ก่อนทำการผ่าตัด จะต้องมีการหยอดขยายม่านตา และทำความสะอาดบริเวณรอบด้วยตา ในห้องผ่าตัดผู้ป่วยจะต้องนอนหงายและนอนราบ โดยมีผ้าคลุมใบหน้าและช่วงอก โดยจะเปิดบริเวณตาข้างที่จะผ่าตัดไว้อย่างเดียว

1.จักษุแพทย์จะทำการเตรียมบริเวณที่ต้องผ่าตัดเปิดแผลขนาดเล็กที่ขอบของกระจกตา ใช้เครื่องมือเปิดถุงหุ้มเลนส์ให้มีขนาดพอเหมาะ

2.หลังจากนั้นใช้เครื่องมือปล่อยพลังงานคลื่นเสียงความถี่สูงเข้าไปทางแผลขนาดเล็กที่เปิดไว้ เพื่อสลายเลนส์ต้อกระจกออกจากถุงหุ้มเลนส์

3.เมื่อเลนส์ต้อกระจกหมดไป จะใช้เลนส์เทียมใส่เข้าไปในถุงหุ้มเลนส์แทนที่

4.จากนั้นจะทำการปิดแผลและฉีดยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการติดเชื้อ โดยปกติการผ่าตัดนั้นจะเสร็จสิ้นภายในเวลาเพียง 45-60 นาที