Blog

“ต้อลม” และ “ต้อเนื้อ” คืออะไร? EP10

ต้อลม คือ

บริเวณของเยื่อบุตาขาวที่มีลักษณะเป็นก้อนนูน อาจจะมีสีขาวขุ่น สีเหลือง ก็ได้ มักเป็นบริเวณที่ใกล้กับขอบตาดำ หรือ ขอบของกระจกตาด้านหัวตา (ใกล้จมูก)

สาเหตุ

 • อายุที่เพิ่มขึ้น
 • แสงอัลตร้าไวโอเล็ต (UV) จากแสงแดด
 • ลมและฝุ่น

อาการของต้อลม

 • ลักษณะของก้อน จะค่อย ๆ โตขึ้น ใช้เวลานานกว่าจะโตจนเห็นได้ชัดด้วยตาเปล่า 
 • ระหว่างที่เป็นต้อลม อาจจะมีภาวะต้อลมอักเสบแทรกซ้อนได้

การรักษาต้อลม ต้อลม เมื่อเกิดขึ้นแล้วจะไม่หายไป แต่การรักษาจะมุ่งเน้น โดย

1.ไม่ให้ต้อลมมีขนาดใหญ่ขึ้น

2.ไม่ให้เกิดการอักเสบของต้อลม

การหยอดน้ำตาเทียม เป็นมาตรฐานในการรักษาต้อลม แต่ถ้าหากต้อลมเกิดการอักเสบ หยอดน้ำตาเทียมไม่หาย ควรมาพบจักษุแพทย์เพื่อทำการประเมินและวินิจฉัย อาจจะต้องใช้ยาลดอักเสบชนิดมีสเตียรอยด์เพิ่มเติม 

*ไม่ควรซื้อยาหยอดที่มีสารเสตียรอยด์มาหยอดเอง เนื่องจากสเตียรอยด์มีผลข้างเคียงกับตาได้ เช่น ความดันตาสูงขึ้น เป็นต้น

3.ต้อลม “ไม่จำเป็น” ต้องผ่าตัด


ต้อเนื้อ คือ

เนื้อเยื่อของตาขาวที่เจริญเติบโตเข้าไปเกาะบนผิวกระจกตา มักเป็นด้านหัวตา (ใกล้จมูก) ความชุกของการเกิดต้อเนื้อ สัมพันธ์กับ พื้นที่ที่อยู่อาศัย ผู้ชายเป็นมากกว่าผู้หญิง อายุที่เป็นสามารถเริ่มเป็นได้ ตั้งแต่อายุ 20-30 ปี

ถ้าต้อเนื้อที่เกิดขึ้น ลามเข้าไปมากขึ้น จะทำให้กระจกตาเสียรูป มีแผลเป็น และทำให้ค่าสายตาเอียงเพิ่มขึ้น ส่งผลให้มองเห็นลดลงได้

สาเหตุ

 • แสงอัลตร้าไวโอเลต (UV) จากแสงแดด เป็นปัจจัยเสี่ยงหลัก
 • การสัมผัสกับลมและฝุ่นเป็นระยะเวลานาน
 • การสัมผัสกับสิ่งที่ทำให้ระคายเคืองตาเป็นระยะเวลานาน
 • อาจจะปัจจัยด้านกรรมพันธุ์มาเกี่ยวข้องด้วยได้

การป้องกัน การเกิดต้อลมและต้อเนื้อ

 • ใส่แว่นกันแดด ที่มีความสามารถบล็อกแสง UV
 • ใส่หมวกที่มีปีก (แนะนำสำหรับผู้ที่ต้องทำงานกลางแดดเป็นเวลานาน)
 • การหยอดน้ำตาเทียมเป็นประจำ

การรักษาต้อเนื้อ จะทำการผ่าตัดเมื่อ

1.ต้อเนื้อก่อให้เกิดอาการระคายเคืองตามาก เกิดการอักเสบซ้ำ

2.ต้อเนื้อมีขนาดใหญ่ขึ้นและลุกลามเข้าไปกลางกระจกตาซึ่งอาจจะส่งผลให้สูญเสียการมองเห็น

3.ต้อเนื้อทำให้การกรอกตาผิดปกติ ทำให้คนไข้อาจเห็นภาพซ้อนได้

4.ต้อเนื้อส่งผลต่ออาชีพการงานและความมั่นใจในการทำงาน