ผู้เขียน: bpkblog

ภาวะมุมตาแคบ คืออะไร? ทำให้เป็นต้อหินได้หรือไม่? (Occludable angle) EP7

มุมที่เราพูดถึง คือมุมภายในช่องหน้าม่านตา เป็นมุมที่ทำระหว่างกระจกตาและม่านตา ตรงมุมตาของเรามีลักษณะเป็นตะแกรง ทำหน้าที่ระบายของเหลวในลูกตา…<<อ่านต่อเพิ่มเติม>>

เลนส์ตาที่ขุ่นมัว คือ ต้อกระจก หรือไม่? EP6

เลนส์ตาของเราอยู่ที่ไหน? เลนส์ตาของเราอยู่หลังม่านตา ปกติจะใส ช่วยในการเพิ่มการหักเหแสงที่ผ่านจากกระจกตาให้ไปตกที่จุดโฟกัสหรือจุดรับภาพชัดที่จอประสาทตา ทำให้เรามองเห็นภาพได้ชัดเจน…<<อ่านต่อเพิ่มเติม>>

รักษาต้อหิน ด้วยวิธีใดบ้าง? EP5

จุดประสงค์และหลักการในการรักษาโรคต้อหิน คือ การชะลอไม่ให้ขั้วประสาทตาถูกทำลายไปมากกว่าเดิม หรือ การชะลอไม่ให้สูญเสียการมองเห็นไปมากกว่าเดิมนั่นเอง…<<อ่านต่อเพิ่มเติม>>

ขั้วประสาทตาแบบใด? ที่จักษุแพทย์เห็นแล้วจะสงสัยว่าเป็นต้อหิน EP4

บางท่านอาจจะเคยได้ยินจักษุแพทย์เคยเล่าหรือเคยบอกว่า ท่านมีภาวะข้้วประสาทตาโต หรือ ประสาทตาโต … วันนี้ เราจะมาอธิบายให้ฟังว่าคำว่า ขั้วประสาทตาโต…<<อ่านต่อเพิ่มเติม>>

ต้อหิน ใครควรตรวจ? และตรวจอะไรบ้าง? EP3

ผู้ที่มีอายุ มากกว่า 40 ปี หรือ มีปัจจัยเสี่ยงที่จะเป็นต้อหิน ควรมาพบจักษุแพทย์ เพื่อรับการตรวจคัดกรองและวินิจฉัยภาวะโรคต้อหินเป็นประจำทุกปี เนื่องจากโรคต้อหินในระยะแรกมักไม่มีอาการ…<<อ่านต่อเพิ่มเติม>>

ต้อหิน มีกี่ประเภท? EP2

ต้อหิน แบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ ต้อหินมุมเปิด และ ต้อหินมุมปิด มุมที่เราพูดถึง คือมุมภายในช่องหน้าม่านตา เป็นมุมที่ทำระหว่างกระจกตาและม่านตา…<<อ่านต่อเพิ่มเติม>>

รู้จักโรคต้อหิน EP1

ต้อหิน เป็นกลุ่มโรคที่มีการทำลายของขั้วประสาทตา “ไม่ได้เป็นโรคที่คนไข้จะมีหินอยู่ในตา” โรคต้อหิน ทำให้เกิดการสูญเสียลานสายตาและการมองเห็นอย่างถาวร…<<อ่านต่อเพิ่มเติม>>